Perforacje – definicja i ich leczenie

  1. Czym są perforacje?
    Definicja i opis.
  2. Leczenie perforacji
    Przebieg zabiegu.

Czym są perforacje?

Perforacja jest niefizjologicznym połączeniem między jamą zęba, a ozębną. Może powstać samoistnie, wskutek powiększania się ubytku próchnicowego lub w trakcie leczenia (zarówno pierwotnego, powtórnego, jak i protetycznego, kiedy przygotowuje się kanał pod wkład koronowo-korzeniowy). Takie połączenie często można wykryć jedynie pracując w powiększeniu (z mikroskopem operacyjnym), gdyż gołym okiem jest to bardzo trudne, a w przypadku perforacji występujących głębiej w kanale korzeniowym – wręcz nieosiągalne. Stwierdzając jej obecność lekarz niezwłocznie podejmuje próbę szczelnego zamknięcia.


Leczenie perforacji

W naszej klinice mamy dostęp do najnowocześniejszych biozgodnych materiałów, które dzięki swojej strukturze (po związaniu) idealnie zastępują tkanki zęba. Zarówno ich skład chemiczny, jak i twardość (sprężystość, odporność na zginanie i inne parametry fizyczne) są zbliżone do wartości charakterystycznych dla ludzkiej zębiny. Dzięki nieustannie uaktualnianej wiedzy i wysokim kwalifikacjom naszych specjalistów mamy możliwość uratowania również zębów z perforacjami (Ratowanie zębów). Odpowiedni materiał, wiążący pomimo wilgoci, pozwala na szczelne zamknięcie połączenia jamy zęba z ozębną, dzięki czemu możliwa jest kontynuacja leczenia kanałowego (Co to jest leczenie endodontyczne?) oraz estetyczna odbudowa części koronowej zęba. W przeszłości do zamykania perforacji stosowano różne materiały, także te tradycyjnie stosowane kiedyś do wypełnień (jak amalgamat, cementy, itp.). Zdarzało się po nich, że tkanki zęba ulegały przebarwieniu, a połączenie nie było szczelnie zamknięte, z uwagi na skurcz materiału. Bywało tak, że proces zapalny niepostrzeżenie rozprzestrzeniał się na kości szczęk, a ząb ulegał pęknięciu i kwalifikował się do ekstrakcji.

W naszej klinice używamy tylko dedykowanych biozgodnych materiałów, które nie przebarwiają tkanek zęba i gwarantują szczelność zamknięcia perforacji. Zabieg ten nie jest bolesny, gdyż odbywa się w znieczuleniu miejscowym (nasiękowym), które poprzedzamy zawsze aplikacją żelu powierzchownie znieczulającego tkanki miękkie (dziąsło, błonę śluzową). Dla naszych pacjentów gwarantujemy znieczulenie GRATIS.