Leczenie kanałowe – etapy leczenia endodontycznego

 1. Przygotowanie do leczenie endodontycznego
  Diagnostyka i ocena stanu zęba.
 2. Leczenie kanałowe – zabieg
  Procedury i przebieg zabiegu.
 3. Powikłania w leczeniu kanałowym
  Ryzyko, problemy wątpliwości dotyczące procedur endodontycznych.
 4. Postępowanie po leczeniu kanałowym (tzw. post-endo)
  Etap odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym.
 5. Leczenie kanałowe w Łodzi
  Leczenie endodontyczne pod mikroskopem w Łodzi.

1. Przygotowanie do leczenia endodontycznego

Diagnostyka RTG/RVG → Znieczulenie zęba → Izolacja zęba → Zabieg

Diagnostyka RTG/RVG pozwala na wstępną ocenę stanu zęba oraz tkanek okołowierzchołkowych. Z tego względu, w naszej klinice pacjent zawsze ma wykonywane zdjęcie RTG/RVG przed rozpoczęciem leczenia.

Gdy korona zęba jest bardzo zniszczona (głęboki ubytek lub ukruszona ścianka zęba) konieczna jest tymczasowa odbudowa korony przed rozpoczęciem leczenia kanałowego. Nasi specjaliści wykonują takie odbudowy bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, z materiałów najnowszej generacji.

Przed przystąpieniem do leczenia kanałowego standardowo ząb jest znieczulany (procedura bezpłatna – znieczulenie GRATIS).

Następnie izoluje się ząb za pomocą koferdamu, co pozwala uniknąć dodatkowej infekcji systemu kanałowego bakteriami ze śliny. Pozwala to także osłonić tkanki miękkie jamy ustnej przed podrażnieniem. Koferdam zapewnia pacjentowi komfort nawet podczas dłuższych zabiegów. Praca w koferdamie jest niezbędna, aby prawidłowo zdezynfekować system kanałowy oraz następnie szczelnie go wypełnić.


2. Leczenie kanałowe – etapy

Wykonanie dokładnych zdjęć RTG → Badanie chorej miazgi, dezynfekcja kanałów i wypełnienie zęba gutaperką → Szczelne zamknięcie kanałów zębowych → Odbudowa korony zęba

Zabiegu leczenia kanałowego z użyciem mikroskopu składa się z kilku etapów:

 • Wykonanie dokładnych zdjęć RTG chorego zęba.
 • Badanie zewnątrz- i wewnątrzustne.
 • Podanie pacjentowi znieczulenia gwarantującego bezbolesne przeprowadzenie zabiegu.
 • Usunięcie chorobowo zmienionej miazgi, dokładne zdezynfekowanie wszystkich kanałów zęba na całej ich długości i wypełnienie gutaperką.
 • Szczelne zamknięcie kanałów zębowych.
 • Odbudowa korony zęba.

Precyzyjna lokalizacja wszystkich kanałów korzeniowych danego zęba jest najbardziej czasochłonnym etapem leczenia kanałowego pod mikroskopem. Jest to również kluczowy etap, z punktu widzenia dalszego rokowania. To właśnie dzięki zastosowaniu mikroskopu uda się zyskać pewność, że ząb zostanie całkowicie wyleczony. Aby możliwe było użycie mikroskopu podczas leczenia, niezbędne jest horyzontalne fotela stomatologicznego. Mikroskop znajduje się nad głową pacjenta, co pozwala uzyskać wgląd do wnętrza zęba.

Do zalet leczenia pod mikroskopem należy więc przede wszystkim większa skuteczność i przewidywalność. Dzięki mikroskopowi specjalista endodonta leczy dobrze uwidocznione i oświetlone kanały korzeniowe zęba, co umożliwia mu dokładniejsze i bardziej precyzyjne wykonanie zabiegu. Praca w powiększeniu zwiększa szanse na powodzenie leczenia, nawet w przypadku zębów o skomplikowanej budowie anatomicznej lub tych, dla których pierwotne leczenie w przeszłości nie zakończyło się pomyślnie (np. nie doszło do wygojenia zmian w obrębie tkanek okołowierzchołkowych).

Więcej o zabiegu endodontycznym możesz przeczytać TUTAJ.


3. Powikłania w leczeniu kanałowym

Nasi lekarze przed przystąpieniem do leczenia wyjaśniają przebieg zabiegu pacjentowi, uwzględniając poszczególne etapy oraz możliwe dolegliwości

Z uwagi na skomplikowaną anatomię istnieje ryzyko niemożności opracowania kanału w całości na skutek jego zwapnienia (obliteracji) lub wcześniejszego nieprawidłowego leczenia.

Rozległe ubytki tkanek zęba mogą prowadzić do perforacji (utraty ciągłości) ściany kanału. W ENDO Klinice dysponujemy najnowocześniejszymi materiałami (biozgodnymi), którymi nasi lekarze są w stanie zamknąć perforację. Przeprowadzenie takiego zabiegu umożliwia praca w powiększeniu stomatologicznego mikroskopu zabiegowego.

W trakcie leczenia kanałowego mogą wystąpić dolegliwości bólowe, obrzęk, a nawet ropień, może okazać się konieczna interwencja chirurgiczna i/lub antybiotykoterapia. Dlatego nasi lekarze przed przystąpieniem do leczenia wyjaśniają jego przebieg pacjentowi, uwzględniając poszczególne etapy oraz możliwe dolegliwości.

W przypadku leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi istnieje ryzyko, że mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia zmiany te nie ulegną wygojeniu. Może być to spowodowane brakiem kontynuacji leczenia przez wiele miesięcy, utratą wypełnienia tymczasowego lub brakiem szczelnej odbudowy po zakończonym leczeniu. Wtedy postępowanie w takich przypadkach polega na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze zmianami lub usunięciu całego korzenia (zabiegi mikrochirurgii endodontycznej).

Złamane narzędzia

W trakcie oczyszczania systemu kanałowego może dojść do zaklinowania narzędzia w kanale korzeniowym, a nawet jego złamania. Przyczyną może być skomplikowana anatomia systemu kanałowego, obliteracja lub utrudniony dostęp do leczonego zęba (wąskie i zakrzywione kanały zębów trzonowych). Fragment narzędzia w kanale zęba można precyzyjnie zlokalizować jedynie przy użyciu mikroskopu zabiegowego. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, nasi lekarze podejmą próbę usunięcia złamanego fragmentu. Gdy do separacji narzędzia doszło w przywierzchołkowym odcinku korzenia, a kanał jest zakrzywiony, zaleca się stworzenie tzw. by-pass, czyli ominięcie fragmentu narzędzia i wypełnienie kanału na pełną długość roboczą. Jeśli natomiast złamane narzędzie było jednym z ostatnich używanych przez lekarza do opracowania wnętrza kanału i znajduje się ono w okolicy przywierzchołkowej kanału, lekarz wspólnie z pacjentem podejmuje decyzję o wypełnieniu kanału do narzędzia, a następnie monitorowaniu stanu zęba i ewentualnym uzupełnieniu procedury zabiegiem mikrochirurgii endodontycznej.

Usuwanie złamanych narzędzi

Istnieje zawsze możliwość zadania pytań, a lekarz rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące procedur endodontycznych.


4. Postępowanie po leczeniu kanałowym (tzw. post-endo)

Po zakończonym leczeniu należy monitorować stan tkanek okołowierzchołkowych oraz szczelność materiałów regularnym badaniem radiologicznym

Szczelna odbudowa zęba po leczeniu kanałowym, zgodnie z doniesieniami naukowymi, jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie leczenia. Umożliwia to zachowanie zęba w jamie ustnej przez długie lata.

Jeśli w leczonym endodontycznie zębie był już wcześniej rozległy ubytek próchnicowy, lekarz endodonta może podjąć decyzję o tzw. wyłączeniu zęba ze zgryzu (minimalnie znosząc jego kontakty z zębem przeciwległym). Pozwala to uchronić jego tkanki przed złamaniem (ukruszeniem) w trakcie trwania leczenia. Taki ząb wymaga profesjonalnej odbudowy powierzchni zgryzowej (inlay, onlay, overlay), a czasem całej korony. Odtwarza się ją projektując dla danego pacjenta indywidualną koronę protetyczną. Uwzględnia się wtedy kolor, kształt, funkcję oraz warunki zwarciowe w jamie ustnej.

W trakcie leczenia kanałowego zdarza się, że jedna ze ścianek zęba może ulec złamaniu. Konsekwencją będzie leczenie protetyczne lub implanto-protetyczne (tj. usunięcie zęba i zastąpienie implantem, jeśli szpara złamania przebiega w sposób uniemożliwiający leczenie protetyczne w oparciu o własny korzeń pacjenta).

Warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest – oprócz szczelnego wypełnienia kanału – także szczelne wypełnienie ubytku, a jeśli nie jest to możliwe ze względu na duże zniszczenie zęba – wykonanie odbudowy protetycznej. Po zakończonym leczeniu endodontycznym wykonujemy standardowo zdjęcie RTG/RVG zęba, aby potwierdzić szczelność i homogenność wypełnienia kanałów. Następnie wspólnie z pacjentem ustalamy precyzyjnie przebieg i termin dalszego leczenia odtwórczego.

Po zakończonym leczeniu należy monitorować stan tkanek okołowierzchołkowych oraz szczelność materiałów regularnym badaniem radiologicznym.


5. Leczenie kanałowe Łódź

Szukasz specjalisty endodonty do leczenia kanałowego Twojego zęba? Z nami zadbasz o swoje zęby, oferujemy leczenie kanałowe pod mikroskopem, które uratuje zęba nawet w bardzo złym stanie. Stosujemy wyłącznie nowoczesne materiały i sprzęt stomatologiczny. Dzięki naszej innowacyjności i wiedzy możemy zaoferować naszym pacjentom usługi na najwyższym poziomie, w tym leczenie kanałowe pod mikroskopem.

Gdzie nasz znajdziesz? Nasza klinika endodontyczno-stomatologiczna znajduje się przy ulicy Rybnej 18 w Łodzi (Bałuty) pięć minut od Manufaktury. Pacjentów na wizyty przyjmujemy:

Poniedziałek – Piątek – 9:00 – 20:00
Sobota – 9:00 – 15:00

Zadzwoń do nas i umów wizytę +48 603 583 783
Napisz maila lub skorzystaj z formularza kontaktowego.