lek. med. Marianna Bukowska

Marianna Bukowska Endo Klinika Łódź

lek. med. Marianna Bukowska

lekarz specjalista – pediatra


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada specjalizację w dziedzinie pediatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu im. M. Konopnickiej w Łodzi w Klinice Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W 2019 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc dzieci w Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, a także działaniami profilaktycznymi: oceną rozwoju dziecka, wykonywaniem badań przesiewowych i szczepień ochronnych. Regularnie uczestniczy w licznych kursach, sympozjach i szkoleniach, które umożliwiają poszerzanie i aktualizację wiedzy.

Jak wygląda wizyta u pediatry?

Wywiad – Przez większość lekarzy praktyków uznawany za najważniejsze źródło wiedzy o pacjencie i zgłaszanych przez niego (a w pediatrii najczęściej przez opiekunów) dolegliwościach. Podczas wizyty pytam o aktualne problemy, ale rozpatruję je w kontekście całej historii zdrowia i choroby małego człowieka, począwszy od urodzenia, a nawet jeszcze w okresie prenatalnym. Jest to również czas na oswojenie się dziecka z nowym miejscem, nawiązanie z nim relacji i na obserwację jego swobodnego zachowania, sposobu komunikacji, poruszania się.

Badanie – Przy pomocy badania fizykalnego staram się uzyskać jak najwięcej informacji o stanie zdrowia dziecka. Wykorzystuję do tego wiedzę i umiejętności uzyskane podczas edukacji akademickiej, ale równie ważne są gromadzone przez lata pracy z małym pacjentem sposoby i techniki, które umożliwiają mi jak najlepsze przeprowadzenie badania, przy jak najmniejszym stresie i dyskomforcie dziecka.

Badania dodatkowe – gdy jest to wskazane, proponuję wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych, a także gdy widzę taką potrzebę – zasięgnięcie porady innych specjalistów.

Leczenie – na podstawie wszystkich uzyskanych informacji ustalam z opiekunem dziecka plan dalszego postępowania, a także, gdy to konieczne, zalecam kontrolne badanie oceniające postępy leczenia.

Kiedy rodzice szukają konsultacji z pediatrą?

  • W przypadku wystąpienia objawów ostrej infekcji układu oddechowego: kaszlu, kataru, świszczącego oddechu, czasami również trudności z oddychaniem i często towarzyszącej tym objawom gorączki. Także długotrwale utrzymujący się kaszel, katar czy chrypa są wskazaniem do wizyty u pediatry.
  • Wielokrotnie powodem niepokoju są symptomy dotyczące układu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka, które często przebiegają dynamicznie i wymagają czujnej obserwacji pod kątem wystąpienia odwodnienia.
  • Bardzo często dolegliwości u dzieci i niepokój rodziców powodują zmiany skórne – zarówno występując sporadycznie, jak duże odczyny po ukąszeniach owadów, wysypki alergiczne czy przyinfekcyjne, a także choroby skóry, z którymi pacjenci borykają się długotrwale, na przykład atopowe zapalenie skóry.
  • Często powodem poszukiwania pomocy pediatry są dolegliwości występujące u noworodków i małych niemowląt – powtarzający się płacz, niepokój, bóle brzucha, nasilone ulewania, problemy ze skórą. Rola lekarza polega wtedy na ocenie stanu zdrowia dziecka, rozróżnieniu stanów fizjologicznych od patologicznych i dopasowania sposobu postępowania do potrzeb małego pacjenta. Bardzo ważna jest również obserwacja, czy niemowlę prawidłowo rośnie i rozwija się.
  • Choroby alergiczne dotykają dzieci w każdym wieku – u niemowląt najczęściej objawiają się problemami skórnymi i dolegliwościami związanymi z przewodem pokarmowym, u starszych dzieci dołączają się objawy z układu oddechowego, a także dotyczące oczu. To także częsta przyczyna zasięgania porady pediatry.
  • Pediatria obejmuje również ocenę rozwoju małego człowieka, zarówno fizycznego jak i psychospołecznego. W przypadku wątpliwości dotyczących wzrastania, osiągania kolejnych „kroków milowych” rozwoju, trudności z komunikacją czy nietypowych zachowań, wychwycenie nieprawidłowości i wczesna interwencja może bardzo pomóc dziecku w pokonaniu istniejących trudności.