Kto to jest pediatra i pulmonolog dziecięcy? Czym się zajmuje?

To lekarz specjalizujący się w dziedzinie opieki medycznej nad dziećmi i niemowlętami. Jest to osoba odpowiedzialna za diagnozowanie, leczenie i zapobieganie chorobom i problemom zdrowotnym występującym u dzieci od urodzenia do około 18. roku życia. Dodatkowo jako pulmonolog zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób całego układu oddechowego dzieci.

Z tego artykułu dowiesz się, co to jest:


Lekarz Pediatra

Pediatra to lekarz specjalizujący się w opiece medycznej nad dziećmi i niemowlętami. Jest to osoba odpowiedzialna za diagnozowanie, leczenie i zapobieganie chorobom i problemom zdrowotnym występującym u dzieci od urodzenia do około 18. roku życia.

Główne zadania pediatry obejmują:

 1. Badanie zdrowotne: Pediatra przeprowadza regularne kontrole zdrowotne u dzieci w celu oceny ich wzrostu, rozwoju fizycznego i umysłowego oraz ogólnego stanu zdrowia.
 2. Diagnoza i leczenie chorób: Pediatra diagnozuje i leczy różne choroby, takie jak infekcje wirusowe i bakteryjne, schorzenia układu oddechowego, układu pokarmowego, skóry itp. Leczy również przewlekłe choroby dziecięce, takie jak astma, cukrzyca czy alergie.
 3. Szczepienia: Pediatra zarządza programami szczepień, zapewniając dzieciom ochronę przed chorobami zakaźnymi.
 4. Porady zdrowotne: Pediatra dostarcza rodzicom i opiekunom informacji i porad dotyczących żywienia, zdrowego stylu życia, rozwoju dziecka oraz innych zagadnień związanych z opieką nad dziećmi.
 5. Rozwój i mile kamienie: Śledzenie rozwoju dziecka, ocena osiągniętych umiejętności, porównanie z typowymi kamieniami milowymi rozwoju, a także wczesne wykrywanie ewentualnych opóźnień czy zaburzeń.
 6. Zapobieganie chorobom: Pediatra skupia się na profilaktyce, pomagając rodzicom unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia dziecka i promując zdrowy styl życia.

Pediatra ma wyjątkowe umiejętności w komunikacji z dziećmi oraz zdolność zrozumienia ich potrzeb i obaw. Jest kluczowym partnerem w zapewnieniu odpowiedniej opieki zdrowotnej dzieciom i wspieraniu rodziców w ich roli wychowawczej.


Lekarz Pulmonolog

Lekarz pulmonolog, zwany również neumologiem, to specjalista medyczny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z układem oddechowym, zwłaszcza z płucami.

Płuczy jest jednym z najważniejszych narządów w organizmie, które odpowiadają za wymianę tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Lekarz pulmonolog jest wyspecjalizowany w rozpoznawaniu i opiece nad pacjentami z różnymi schorzeniami płuc i układu oddechowego.

Do obowiązków lekarza pulmonologa należą:

 1. Diagnozowanie i leczenie chorób płuc, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroby układowe tkanki łącznej wpływające na płuca, infekcje płuc, itp.
 2. Przeprowadzanie badań funkcji płuc, takich jak spirometria, aby ocenić wydolność oddechową pacjenta.
 3. Wykonywanie różnego rodzaju badań obrazowych płuc, takich jak radiografia klatki piersiowej, tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI).
 4. Wykonywanie bronchoskopii, które jest procedurą pozwalającą na obejrzenie wnętrza oskrzeli i płuc w celu diagnozy i leczenia różnych chorób.
 5. Określanie planu leczenia i monitorowanie postępów pacjentów z chorobami układu oddechowego.
 6. Edukowanie pacjentów na temat chorób płuc, zapobiegania chorobom i sposobów dbania o zdrowie układu oddechowego.

Ważne jest, aby w razie wystąpienia objawów oddechowych lub podejrzeń o problemy z płucami skonsultować się z lekarzem pulmonologiem, który może przeprowadzić odpowiednie badania i zaplanować odpowiednią opiekę medyczną.


Kiedy rodzice szukają konsultacji z pediatrą i pulmonologiem dziecięcym?

 1. Infekcji układu oddechowego

  W przypadku wystąpienia objawów ostrej infekcji układu oddechowego: kaszlu, kataru, świszczącego oddechu, chrypy, czasami również trudności z oddychaniem i często towarzyszącej tym objawom gorączki. Ponadto długotrwale utrzymujący się kaszel, duszność, nawrotowe zapalenia płuc i oskrzeli są wskazaniem do wizyty u pulmonologa dziecięcego.

 2. Dolegliwości układu pokarmowego

  Wielokrotnie powodem niepokoju są symptomy dotyczące układu pokarmowego: nudności, wymioty, ulewania, bóle brzucha, zaparcie oraz biegunka, która często przebiega dynamicznie i wymaga czujnej obserwacji pod kątem wystąpienia odwodnienia.

 3. Zmiany skórne

  Bardzo często dolegliwości u dzieci i niepokój rodziców powodują zmiany skórne – zarówno występujące sporadycznie, jak duże odczyny po ukąszeniach owadów, wysypki alergiczne czy przyinfekcyjne, a także choroby skóry, z którymi pacjenci borykają się długotrwale, na przykład atopowe zapalenie skóry.

 4. Często powodem poszukiwania pomocy pediatry są dolegliwości występujące u noworodków i małych niemowląt – powtarzający się płacz, niepokój, bóle brzucha, nasilone ulewania, zaparcie, wysypki, suchość skóry, rumień i jej łuszczenie. Rola lekarza polega wtedy na ocenie stanu zdrowia dziecka, rozróżnieniu stanów fizjologicznych od patologicznych i dopasowania sposobu postępowania do potrzeb małego pacjenta. Bardzo ważna jest również obserwacja, czy niemowlę prawidłowo rośnie i rozwija się.

 5. Choroby alergiczne

  Choroby alergiczne dotykają dzieci w każdym wieku – u niemowląt najczęściej objawiają się problemami skórnymi i dolegliwościami związanymi z przewodem pokarmowym (biegunka, ulewania, bóle brzucha, czasami skutkujące zaburzeniami wzrastania), u starszych dzieci dołączają się objawy z układu oddechowego (przewlekły katar, świszczący oddech, kaszel, duszność), a także dotyczące oczu (świąd, zaczerwienienie). To także częsta przyczyna zasięgania porady pediatry.

 6. Ocena rozwoju dziecka

  Pediatria obejmuje również ocenę rozwoju małego człowieka, zarówno fizycznego jak i psychospołecznego. W przypadku wątpliwości dotyczących wzrastania, osiągania kolejnych „kroków milowych” rozwoju, trudności z komunikacją czy nietypowych zachowań, wychwycenie nieprawidłowości i wczesna interwencja może bardzo pomóc dziecku w pokonaniu istniejących trudności.


Jak wygląda wizyta u pediatry?

Na czym polega wywiad pediatryczny? Dlaczego jest tak ważny?

Wywiad – Przez większość lekarzy praktyków uznawany za najważniejsze źródło wiedzy o małym pacjencie i zgłaszanych przez niego (a w pediatrii najczęściej przez opiekunów) dolegliwościach. Podczas wizyty specjalista w dziedzinie pediatrii zapyta o aktualne problemy, a następnie rozpatrzy je w kontekście całej historii zdrowia i choroby małego człowieka, począwszy od urodzenia, a nawet jeszcze w okresie prenatalnym.

Jaką funkcję spełnia wywiad przeprowadzany przez pediatrę?

Wywiad pediatryczny to również czas na oswojenie się dziecka z nowym miejscem, nawiązanie z nim relacji i na obserwację jego swobodnego zachowania, sposobu komunikacji, poruszania się.

Na czym polega badanie u pediatry? Po co pediatra bada dziecko?

Zazwyczaj po przeprowadzonym wywiadzie doświadczony pediatra potrafi już wstępnie ocenić potrzeby lecznicze małego pacjenta. Następnie, przy pomocy tzw. badania fizykalnego specjalista pediatra uzyskuje precyzyjne informacje o aktualnym stanie zdrowia Państwa dziecka. Wykorzystuje do tego wiedzę i umiejętności uzyskane podczas edukacji akademickiej, ale równie ważne są gromadzone przez lata pracy z małym pacjentem sposoby i techniki, które umożliwiają jak najdokładniejsze przeprowadzenie badania, przy jak najmniejszym stresie i dyskomforcie dziecka.

Dlaczego ważny jest wybór zaufanego pediatry dla dziecka? Dlaczego ważne jest otoczenie i miejsce przeprowadzenia konsultacji?

Mali pacjenci budują swoje zaufanie do służby zdrowia na podstawie wczesnych doświadczeń z wizyt u pediatry. Warto zadbać o kameralne warunki pierwszej konsultacji i kolejnych wizyt, jeśli są wymagane. Przyjazne, pełne empatii podejście lekarza pediatry pozwala dziecku się zrelaksować, a rodzicom szczegółowo opowiedzieć o swoich obserwacjach nt. stanu zdrowia małego pacjenta.

W Endoklinice podchodzimy indywidualnie do każdego pacjenta, dlatego specjalista pediatra rezerwuje odpowiednią ilość czasu tak, aby rodzice mogli bez pośpiechu przygotować dziecko do badania i na spokojnie odpowiedzieć na pytania lekarza.

Dlaczego ważny jest krótki termin wizyty u pediatry?

U dzieci przebieg niektórych infekcji jest bardziej dynamiczny niż u dorosłych, dlatego niezmiernie istotne jest uzyskanie szybkiej pomocy specjalisty pediatry pulmonologa. Czasem objawy nasilają się w nocy lub w weekend i rodzice szukają jak najszybciej pomocy zaufanego, doświadczonego pediatry, który szczegółowo, profesjonalnie zbada ich dziecko, a następnie doradzi i zleci konkretne leczenie.

W Łodzi termin oczekiwania na wizytę u specjalisty w dziedzinie pediatrii i pulmonologii bywa odległy, dlatego w Endoklinice proponujemy rodzicom elastyczne godziny wizyt oraz krótkie terminy, co ogranicza stres zarówno dziecka, jak i jego opiekunów.

Jaki jest przebieg wizyty u pediatry? Dlaczego dla dziecka ważna jest spokojna, przyjazna atmosfera i życzliwe podejście lekarza?

Dr Marianna Bukowska jako specjalista w dwóch kluczowych dziedzinach: pediatrii i pulmonologii dziecięcej dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi pacjentami i dlatego wizyty u niej przebiegają w przyjaznej, pełnej łagodności i zaufania atmosferze. Mały pacjent błyskawicznie wyczuwa tą atmosferę panującą w Endoklinice, dzięki czemu jest w stanie się zrelaksować i współpracować z lekarzem podczas wywiadu i badania.

Co to są badania dodatkowe? Kiedy lekarz specjalista pediatra zleca wykonanie badań dodatkowych?

Po przeprowadzeniu wywiadu i szczegółowego badania dziecka, pediatra, gdy jest to wskazane zaproponuje wykonanie tzw. badań dodatkowych. Należą do nich: badania laboratoryjne (w tym szybkie testy w gabinecie lekarskim), a także badania obrazowe (RTG, USG).

Dr Marianna Bukowska, z uwagi na posiadane specjalizacje w dziedzinie pediatrii i pulmonologii oraz wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej jest w stanie zinterpretować wyniki badań czynnościowych układu oddechowego jeszcze w trakcie wizyty. Jeśli zauważy taką potrzebę – może zlecić zasięgnięcie porady specjalistów z innych dziedzin, tak, aby zapewnić kompleksowe leczenie Państwa dziecku.

Na jakiej podstawie lekarz pediatra ustala leczenie?

Po przeprowadzeniu wywiadu i badania fizykalnego oraz interpretacji wyników badań dodatkowych na podstawie wszystkich uzyskanych informacji specjalista pediatra ustala z opiekunem dziecka plan dalszego postępowania. Zalecenia mogą dotyczyć konkretnego leczenia infekcji, z jaką dziecko się zgłasza, ale również profilaktyki na przyszłość, żeby wzmocnić układ odpornościowy małego pacjenta i zmniejszyć ryzyko nawrotów choroby.

Jak lekarz pediatra ocenia postępy leczenia? Po co są wizyty kontrolne?

Gdy wizyta dobiega końca lekarz pediatra może zaproponować opiekunom dziecka termin przeprowadzenia badania kontrolnego. Wyznacza wtedy datę tzw. wizyty kontrolnej, podczas której ponownie osłuchuje i bada małego pacjenta oceniając postępy zastosowanego leczenia. Zdarza się, że specjalista zleci badania dodatkowe, aby potwierdzić skuteczność postepowania leczniczego.

Zaświadczenie do żłobka/przedszkola/szkoły, że dziecko jest zdrowe – kto i kiedy może wystawić

Podczas wizyty kontrolnej, po zbadaniu i ocenie stanu zdrowia dziecka, lekarz pediatra może wystawić zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe. Jeśli placówka, do której uczęszcza Twoje dziecko wymaga pisemnej opinii – lekarz wystawia zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań, żeby dziecko uczęszczało do żłobka/przedszkola/szkoły.


Pulmonolog dziecięcy – najczęstsze pytania [FAQ]

Czym zajmuje się pulmonolog dziecięcy?

Pulmonolog dziecięcy to lekarz, który specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci. Pulmonolog zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem wad wrodzonych oraz różnego rodzaju chorób i zaburzeń układu oddechowego u noworodków, dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Pulmonolog dziecięcy może również udzielić porad dotyczących stylu życia, który może pomóc w zapobieganiu zaostrzeniom alergii lub astmy.

Kiedy do pulmunologa?

Do lekarza pulmonologa należy się zgłosić, jeśli występują jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak kaszel, zwłaszcza suchy i uporczywy, duszność, krótki oddech, ból w klatce piersiowej. Ważne jest, aby jak najszybciej udać się z dzieckiem do pulmonologa, jeśli występują jakiekolwiek z tych objawów. Nieleczone choroby układu oddechowego mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, w tym trwałe uszkodzenie płuc.

W jakim wieku z dzieckiem do pulmonologa?

Do pulmonologa można się udać z dzieckiem do 18. roku życia, kiedy pojawiają się niepokojące objawy ze strony układu oddechowego.

Jeśli dziecko ma alergię lub astmę?

Jeśli Twoje dziecko ma alergię lub astmę, ważne jest, aby regularnie odwiedzać pulmonologa dziecięcego. Pulmonolog dziecięcy będzie w stanie monitorować stan zdrowia Twojego dziecka i w razie potrzeby wdrożyć zmiany w leczeniu.

Co sprawdza pulmonolog?

Pulmonolog to lekarz, który zbada dolegliwości związanym z układem oddechowym oraz zajmuje się profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób całego układu oddechowego, ale również jamy nosowej, krtani, gardła, tchawicy i oskrzeli.

Pediatra – najczęstsze pytania [FAQ]


Dr Marianna Bukowska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studia na Wydziale Lekarskim ukończyła z wyróżnieniem. Posiada tytuł specjalisty w dwóch dziedzinach: pediatrii (2018 r.) oraz chorób płuc dzieci (2023 r.). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu im. M. Konopnickiej w Łodzi w Klinice Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, w Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oraz w opiece ambulatoryjnej. W kręgu jej zawodowych zainteresowań znajdują się problemy zdrowotne pacjentów od okresu noworodkowego do osiemnastego roku życia. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem ostrych infekcji, chorób zakaźnych typowych dla wieku dziecięcego, problemów wieku niemowlęcego, chorób alergicznych, schorzeń układu pokarmowego, moczowego i skóry. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia dotyczące chorób i objawów dotyczących układu oddechowego, takich jak: nawrotowe zapalenia oskrzeli i płuc oraz nawrotowe infekcje górnych dróg oddechowych, astma oskrzelowa, przewlekły kaszel, duszność, nieprawidłowy sposób oddychania, pogorszenie tolerancji wysiłku.

Istotnym obszarem działań p. dr Marianny Bukowskiej jest profilaktyka zdrowotna: przeprowadza ocenę rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, wykonuje badania przesiewowe, bilanse zdrowia, udziela porad patronażowych i przeprowadza szczepienia ochronne. Regularnie uczestniczy w licznych kursach, sympozjach i szkoleniach, które umożliwiają poszerzanie i aktualizację wiedzy.

W Endoklinice jako pediatrapulmonolog dziecięcy zapewnia krótkie terminy oczekiwania na wizytę, komfortowe warunki oraz wystarczającą ilość czasu, aby pomóc rozwiązać problem zdrowotny Państwa Dziecka.

Marianna Bukowska Endo Klinika Łódź

dr Marianna Bukowska

specjalista pediatra i pulmonolog dziecięcy Łódź


Leczenie w ENDO Klinice – Pediatra i pulmonolog dziecięcy Łódź

Szukasz specjalisty pediatry lub pulmunologa dziecięcego w Łodzi? Potrzebujesz konsultacji dla Twojego dziecka zarówno z pediatrą, jak i pulmonologiem. Twoje dziecko ma alergię lub astmę, może potrzebować regularnej opieki pulmonologa, a także ogólnej opieki pediatrycznej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zdrowia swojego dziecka, najlepiej skonsultować się z dr Marianną Bukowską, która wesprze was na każdym etapie leczenia pedriatycznego jak również specjalistycznego leczenia pulmonologicznego dla dzieci

Gdzie nasz znajdziesz? Nasza klinika znajduje się przy ulicy Rybnej 18 w Łodzi (Bałuty) pięć minut od Manufaktury. Pacjentów na wizyty przyjmujemy:

Poniedziałek – Piątek – 9:00 – 20:00
Sobota – 9:00 – 15:00

Zadzwoń do nas i umów wizytę +48 603 583 783
Napisz maila lub skorzystaj z formularza kontaktowego.