Zespół ENDO Kliniki

Adiunkt w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, specjalista endodonta, członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Od 2010 roku prowadzi badania nad dezynfekcją kanałów korzeniowych (z wykorzystaniem laseroterapii). Zwieńczone pracą doktorską, wieloma publikacjami oraz 3 grantami naukowo-badawczymi wewnątrzuczelnianymi.

Prowadzi zajęcia przedkliniczne oraz kliniczne ze studentami anglo- i polskojęzycznymi, wdrażając ich w arkana wiedzy teoretycznej (seminaria, wykłady, prelekcje). a także inspirując do rozwijania umiejętności praktycznych (przedkliniczne oraz kliniczne ćwiczenia z endodoncji, opieka nad praktykantami oraz stażystami w ramach dyżurów w Zakładzie Endodoncji, egzaminy praktyczne).

Dyplomowany tłumacz języka francuskiego (w 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studium Translacji UŁ). Przez rok studiowała w Lionie (grant l’Universite Claude Bernard Lyon I).

Regularnie wygłasza wykłady na sympozjach w Polsce i kongresach międzynarodowych (m. in. European Society of Endodontics, Kongresie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej 2017 – II nagroda, 2019 – wyróżnienie, Fédération Dentaire Internationale 2016, Juvenes Pro Medicina 2015, Międzynarodowym Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej – 2013, 2016, 2018 oraz 2019, Kongresie Stomatologów Polskich).

Prowadzi szkolenia praktyczne dla lekarzy w języku polskim, angielskim oraz francuskim, a także warsztaty dla rodziców, dotyczące zdrowia jamy ustnej u dzieci (Healthy Smile – now and forever®).

Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w praktyce klinicznej, specjalizując się w dziedzinie endodoncji mikroskopowej. Spokojna, rzetelna, kompetentna. Niezwykle cierpliwa, przez co ze spokojem realizuje leczenie kanałowe w rytm muzyki klasycznej i jazz’owej.