Zespół ENDO Kliniki

Stomatologia

Joanna Grącka Mańkowska Endo Klinika Łódź

dr n. med. Joanna Grącka-Mańkowska

specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji


Studiowała stomatologię w Łodzi (Uniwersytet Medyczny) oraz w Lionie (l’Universite Claude Bernard Lyon I). Od 2010 roku związana z jedynym w Polsce Zakładem Endodoncji (Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), najpierw jako doktorant, następnie wykładowca, a od 2018 roku pełni funkcję adiunkta. Łączy to z pasją przekazywania wiedzy, a także z satysfakcją prowadzenia indywidualnych i zespołowych projektów badawczych, głównie w dziedzinie dezynfekcji systemu kanałów korzeniowych z wykorzystaniem laseroterapii.
Jest laureatką trzech grantów naukowo-badawczych, stypendium projakościowego oraz dla najlepszych doktorantów. Pracę dokotorską obroniła z wyróżnieniem w 2014 roku, a Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdała z wynikiem ponad dobrym, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją w 2017 roku.

Agata Koprowicz Endo Klinika Łódź

dr n. med. Agata Koprowicz

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją


Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Adiunkt w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi. Członek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego. Wykładowca i prowadząca kursów specjalizacyjnych dla lekarzy w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Uczestniczka szkoleń i konferencji naukowych o tematyce endodontyczno-protetycznej. Autorka licznych prac naukowych i klinicznych prezentowanych podczas sympozjów krajowych i międzynarodowych, np. ESE Vienna 2019, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Endodontycznego w Chlewiskach 2019, Roots Summit 2018, ESE Brussels 2017, FDI Poznań 2016, X i XI Międzynarodowe Sympozja Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, Kongres PTS 2015.

Olga Rudnicka Endo Klinika Łódź

lek. dent. Olga Rudnicka

lekarz dentysta


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na wydziale lekarskim. W czasie toku studiów aktywnie uczestniczyła w kursach organizowanych m. in. przez PTSS (Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii), chcąc pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Główną dziedziną jej zainteresowań jest endodoncja- leczenie kanałowe.

Obecnie w pracy głównie zajmuje się stomatologią zachowawczą, leczeniem kanałowym, a także leczeniem dzieci. Pani dr Olga Rudnicka podczas wizyty stara się zapewnić miłą i życzliwą atmosferę, ponieważ komfort pacjenta podczas wizyty jest dla niej bardzo ważny. Do każdego swojego pacjenta podchodzi indywidualnie, słucha jakie są jego oczekiwania i przedstawia zindywidualizowany plan leczenia.

Marcin Adamiecki Periodontolog Endo Klinika Łódź

dr n. med. Marcin Adamiecki

specjalista periodontolog


Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończył w 2012 roku na kierunku lekarsko-dentystycznym. W 2019 roku uzyskał tytuł specjalisty periodontologii. Po odbyciu stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w 2020 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych w publicznej obronie rozprawy na temat roli naturalnych czynników przeciwdrobnoustrojowych w przebiegu zapalenia przyzębia. Od 2017 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie na stanowisku Adiunkta.

Cezary Hejduk Endo Klinika Łódź

lek. dent. Cezary Hejduk

specjalista chirurgii stomatologicznej


Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym ukończył w 2012 roku. Po odbyciu czteroletniej specjalizacji w Zakładzie i Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym U.M. w Łodzi zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTChJU) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Prywatnie pasjonat turystyki motocyklowej.

dr n. med. Monika Walis-Klimczak

dr n. med. Monika Walis-Klimczak

lekarz dentysta


W 2013 roku ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bezpośrednio po nich podjęła stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Od 2019 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie na stanowisku adiunkta.
W 2020 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych po obronie rozprawy naukowej pt.: „Ocena wybranych parametrów śliny, stanu jamy ustnej oraz stomatologicznych potrzeb leczniczych u pacjentów z nadwagą i otyłością”.

Jest autorką wielu artykułów, traktujących o chorobach błony śluzowej jamy ustnej oraz problemach periodontologicznych, w czasopismach naukowych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i warsztatach.

lek. dent. Natalia Janiak

lek. dent. Natalia Janiak

lekarz dentysta


Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który ukończyła w 2022r. Obecnie aktywnie uczestniczy w licznych kursach z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki i periodontologii. Od 2023r. jest studentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku zarządzenie biznesem medycznym, a od 2024r. studentką na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku medycyna estetyczna.

W pracy ceni holistyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta. Zajmuje się głównie stomatologią zachowawczą z endodoncją, pedodoncją oraz periodontologią. W przyszłości pragnie połączyć w swojej pracy zabiegi z medycyny estetycznej ze stomatologią oraz rozwijać się również w kierunku fizjoterapii stomatologicznej.

Adrian Strzecki specjalista ortodoncji Endo Klinika Łódź

dr n. med. Adrian Strzecki

ortodoncja


Doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor licznych publikacji, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji ortodontycznych, tłumacz podręczników poświęconych tematyce okluzji. Pełen pasji w pracy klinicznej i dydaktycznej. Uwielbia wyzwania i współpracę z pacjentami w każdym wieku.

Piotr Knytel Endo Klinika Łódź

dr n. med. Piotr Knytel

protetyka


Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończył w 2011 roku. Studiował także na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia) w ramach wymiany studenckiej. W 2020 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2016 roku pracuje jako wykładowca, a obecnie adiunkt w Zakładzie Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kształcąc zarówno młodych adeptów techniki dentystycznej, jak i studentów stomatologii z Oddziału anglojęzycznego.

Swoją wiedzę oraz pasję do protetyki stomatologicznej pogłębia od 2012 w I i II Poradni Protetyki Stomatologicznej CSK UM w Łodzi. Już od czasów studenckich brał czynny udział w konferencjach poświęconych protetyce stomatologicznej. Jest współautorem publikacji w renomowanych czasopismach dotyczących protetyki stomatologicznej.

Stomatologia – asystentki, higienistki

Ewelina Winiecka Endo Klinika Łódź

dypl. asyst. stom. Ewelina Winiecka


Dyplomowana Asystentka Stomatologiczna. Na co dzień zajmuje się sprawnym funkcjonowaniem gabinetu oraz dbaniem o komfort pacjenta podczas wizyty w gabinecie.
Pracuje w duecie z lekarzem, najczęściej podczas zabiegów endodontycznych oraz zachowawczych. Swoją edukację poszerza na kierunku Higienistka Stomatologiczna oraz uczęszczając na szkolenia doskonalące z zakresu profilaktyki jamy ustnej.

Pogodna, z poczuciem humoru. Prywatnie fanka Whitney Houston oraz dobrej kawy.

Lekarze specjaliści

Marianna Bukowska Endo Klinika Łódź

lek. med. Marianna Bukowska


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada specjalizację w dziedzinie pediatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu im. M. Konopnickiej w Łodzi w Klinice Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W 2019 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób płuc dzieci w Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego, a także działaniami profilaktycznymi: oceną rozwoju dziecka, wykonywaniem badań przesiewowych i szczepień ochronnych. Regularnie uczestniczy w licznych kursach, sympozjach i szkoleniach, które umożliwiają poszerzanie i aktualizację wiedzy.

Fizjoterapia

Karolina Filipiak Endo Klinika Łódź

Karolina Filipiak


Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, posiad dyplom magistra fizjoterapii. W 2020 roku ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z zakresu medycyny osteopatycznej na Akademii Osteopatii. Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach.