Powtórne leczenie kanałowe – na czym ono polega

 1. Re-endo – definicja
  Co to jest i na czym to leczenie polega.
 2. Powtórne leczenie kanałowe – etapy
  Procedury i przebieg zabiegu.
 3. Usuwanie złamanych narzędzi
  Ryzyko, problemy dotyczące leczenia re-endo.
 4. Leczenie re-endo w Łodzi
  Leczenie re-endo pod mikroskopem w Łodzi.

Re-endo – definicja

Re-endo czyli powtórne leczenie kanałowe to zabieg mający na celu uratowanie zęba leczonego już w przeszłości przed usunięciem (tzw. Ekstrakcją) – Ratowanie zębów. Polega na ustaleniu przyczyny niepowodzenia leczenia pierwotnego, a następnie – po jej eliminacji – powtórnym oczyszczeniu systemu kanałowego i szczelnym wypełnieniu. Pacjenci często pytają jak to jest możliwe, że ząb leczony już kiedyś endodontycznie („martwy”) daje jakiekolwiek dolegliwości albo wymaga rewizji, np. przed planowaną wymianą wypełnienia lub wykonaniem estetycznej odbudowy protetycznej. System kanałowy jest w rzeczywistości mikroskopijną, trójwymiarową siecią kanałów, mniejszych kanalików i połączeń (tzw. anastomozy), które przebiegają pod różnymi kątami w przestrzeni i są niewidoczne gołym okiem. To dlatego w naszej klinice każde leczenie kanałowe jest przeprowadzane przy użyciu mikroskopu. Chcemy zapewnić naszym pacjentom najwyższy możliwy standard opieki, po to by uniknąć powtórnej konieczności opracowania jamy zęba, gdyż dochodzi wtedy do nieodwracalnej utraty tkanek twardych.

Bywa, że pewne obszary wewnątrz systemu kanałowego nie zostały wystarczająco opracowane chemo-mechanicznie (Co to jest endo i na czym ono polega?) w trakcie leczenia pierwotnego i dojrzały biofilm bakteryjny wniknął głęboko w kanaliki zębinowe. W takiej sytuacji należy ponownie opracować ścianki kanałów, aktywując dodatkowo antybakteryjne środki płuczące (np. za pomocą ultradźwięków ze specjalnymi końcówkami do endodoncji), aby wyeliminować infekcję.

Zdarza się, że zęby leczone w przeszłości nie zostały szczelnie odbudowane natychmiast po zakończeniu leczenia kanałowego i na skutek mikroprzecieku doszło do powtórnej infekcji kanałów (tzw. Flare-up). Wtedy również są wskazania do re-endo. Lekarz ocenia zawsze jakość wypełnienia kanałów (na podstawie obrazu radiologicznego) i szczelność odbudowy części koronowej zęba (dodatkowo przeprowadzając badanie wewnątrzustne).


Powtórne leczenie kanałowe – etapy

Pierwszym etapem powtórnego leczenia kanałowego jest stworzenie dostępu do każdego z kanałów. Niezbędnym elementem jest powiększenie. Coraz bardziej popularne w stomatologii lupy mogą być niewystarczające, gdyż gwarantują one obraz powiększony od 2,5 do 5,5 razy. Dlatego potrzebny jest mikroskop (powiększenie nawet do 20 razy).

Następnie lekarz ocenia stan dna komory zęba – czy nie ma perforacji (link – co to są perforacje i jak się je leczy?) albo pęknięć. Na tym etapie zapada ostateczna decyzja o podjęciu leczenia. W przypadku stwierdzenia perforacji, nasi lekarze informują pacjenta o możliwościach leczenia, jego kosztach (Cennik ENDO Kliniki) i orientacyjnym czasie trwania (leczenie perforacji zazwyczaj wydłuża ten czas). Bywa, że pęknięcie w dnie komory dyskwalifikuje ząb do dalszego leczenia, dlatego należy zawsze precyzyjnie zbadać jego przebieg i rozmiar, co umożliwia jedynie praca w powiększeniu.

Kolejnym etapem jest dokładne oczyszczenie i ponowne opracowanie wszystkich kanałów, po usunięciu poprzedniego materiału obturacyjnego. Etap ten jest bardziej lub mniej czasochłonny, w zależności od typu i właściwości zastosowanego w przeszłości materiału. Bywa, że oprócz obecnie używanych uszczelniaczy w kanale znajdują się resztki cementu oraz metalowy wkład, będący elementem retencyjnym starej korony. Wtedy za pomocą specjalnych końcówek ultradźwiękowych lekarz podejmuje próbę atraumatycznego oczyszczenia kanału (obluzowania i wyjęcia wkładu, a następnie udrożnienia kanału na jego pełnej długości).

We wnętrzu jamy zęba mogą znajdować się także zębiniaki (prawdziwe lub rzekome), które wywodzą się z zębiny i mogą być z nią ściśle związane lub tkwić luźno w miazdze. Jeśli mamy do czynienia z typem śródmiąższowym (związanym z tkankami nieorganicznymi), zazwyczaj posługujemy się specjalnie dedykowanymi końcówkami ultradźwiękowymi. Są one kompatybilne ze skalerem wyposażonym w funkcję endo o regulowanej mocy, aby stopniowo odsłaniając światło kanału lub jego ujście – nie osłabiać mechanicznie zęba. W przypadku zębiniaków śródmiąższowych, które nie blokują dostępu do jamy zęba, decyzja o próbie usunięcia jest zawsze podejmowana indywidualnie, ponieważ stanowią one integralną część utkania zęba (są związane z zębiną) i dlatego ich usunięcie mogłoby osłabić ząb mechanicznie, a nawet doprowadzić do pęknięcia lub perforacji (Co to są perforacje i jak się je leczy?).


Usuwanie złamanych narzędzi

Podczas powtórnego leczenia weryfikuje się także możliwość usunięcia fragmentów narzędzi, które pozostały w kanałach po poprzednim leczeniu (Usuwanie złamanych narzędzi). Już na podstawie obrazu radiologicznego nasi lekarze mogą wstępnie ocenić jakiego typu narzędzie zostało złamane, gdyż od tego będzie zależało dalsze postępowanie.

Stopy metali, z jakich produkowane są pilniki, różnią się znacznie właściwościami. Poszczególne rozmiary narzędzi w danym systemie, mogą mieć inny kształt na przekroju, a także stożkowatość (tzw. „Taper”). Stosowane są na różnych etapach leczenia, a praca nimi wymaga specjalistycznego mikroslinika endodontycznego, z możliwością programowania indywidualnych parametrów (prędkości i momentu obrotowego) dla każdego narzędzia. Nie wszystkich narzędzi kanałowych można używać wielokrotnie, gdyż obróbka termiczna (podczas sterylizacji) wpływa na właściwości niektórych stopów metali. Istnieją narzędzia zakończone tępym wierzchołkiem, które mają inne zastosowanie niż ostro zakończone. Każdy system wymaga innej techniki pracy. Niektórymi narzędziami należy wykonywać ruchy piłujące, innymi – obrotowe, a przy jeszcze innych – producent zaleca jedynie wprowadzenia pracującego narzędzia na pełną długość roboczą kanału i natychmiastowe wyciągnięcie.

Dlatego zanim zapadnie decyzja o postępowaniu, lekarz uwzględnia wszystkie powyższe czynniki.

Usuwanie narzędzi z wnętrza kanału jest niezwykle precyzyjną procedurą, ponieważ większe narzędzia (używane podczas ostatnich faz opracowania) mają zazwyczaj większą stożkowatość i średnicę na wierzchołku. Bywa, że fragment takiego pilnika (w rozmiarze dopasowanym do średnicy kanału) zablokuje szczelnie dowierzchołkową część kanału i wtedy lekarz może zaproponować inną procedurę niż usunięcie złamanego fragmentu narzędzia (Usuwanie złamanych narzędzi). Aby uchronić ząb przed nadmierną utratą tkanek twardych, a w konsekwencji pęknięciem (tzw. VRF – „vertical root fracture”) można podjąć próbę ominięcia złamanego fragmentu, czyli stworzenia tzw. „By-pass” albo jeśli kanał jest bardzo wąski lub zakrzywiony – wypełnia się go do złamanego fragmentu. W tej technice wykorzystuje się płynną gutaperkę, która precyzyjnie zapływa we wszystkie anastomozy łączące kanały główne, odgałęzienia i kanały boczne. Takie postępowanie pozwala zapobiec nadmiernej preparacji kanału, która może prowadzić do przepchnięcia środków chemicznych stosowanych do dezynfekcji w okolicę okołowierzchołkową, a w przypadku zębów górnych nawet do zatok szczękowych.

Po etapie ponownego opracowania wszystkich kanałów, wypełnia się je szczelnie i kontroluje radiologicznie jakość obturacji. Dopiero na tym etapie można ustalić szczegóły dotyczące przyszłej odbudowy, uwzględniając optymalne dla danego pacjenta rozwiązania. Nasi lekarze omawiają różne możliwości, ich zalety i ograniczenia. Nie wszystkie materiały dostępne w stomatologii odtwórczej można zastosować w każdym przypadku, szczególnie jeśli leczenie dotyczy bardzo zniszczonych zębów. W takiej sytuacji należy dokładnie przeanalizować aspekty biomechaniczne przyszłej odbudowy w kontekście podłoża i planowanych materiałów.

Nasi lekarze omawiają szczegółowo z pacjentem zaplanowane procedury, a także udzielają informacji w trakcie leczenia (na jakim jest ono etapie, jak długo potrwa wizyta, jaki będzie koszt zabiegu – Cennik ENDO Klinika).


Leczenie re-endo w Łódź

Szukasz specjalisty endodonty do leczenia kanałowego re-endo Twojego zęba? Z nami zadbasz o swoje zęby, oferujemy leczenie kanałowe pod mikroskopem, które uratuje zęba nawet w bardzo złym stanie. Stosujemy wyłącznie nowoczesne materiały i sprzęt stomatologiczny. Dzięki naszej innowacyjności i wiedzy możemy zaoferować naszym pacjentom usługi na najwyższym poziomie, w tym leczenie kanałowe pod mikroskopem.

Gdzie nasz znajdziesz? Nasza klinika endodontyczno-stomatologiczna znajduje się przy ulicy Rybnej 18 w Łodzi (Bałuty) pięć minut od Manufaktury. Pacjentów na wizyty przyjmujemy:

Poniedziałek – Piątek – 9:00 – 20:00
Sobota – 9:00 – 15:00

Zadzwoń do nas i umów wizytę +48 603 583 783
Napisz maila lub skorzystaj z formularza kontaktowego.